Card image cap
Thermal-Hydraulic System Design & Simulation Software

Simulation has revolutionized the design and optimization of thermal-fluidic systems over the past decades by minimizing costly experimental testing and accelerating time-to-operation. FlowNetMaster® offers a fast, reliable and high-fidelity simulation environment. The program allows users to define a system, sub-system hierarchy thus removing clutter and making their models readable and easy-to-maintain. FlowNetMaster® offers a collaborative working hub for a team of engineers through distributed version control. This feature of FlowNetMaster® is entirely built with engineering teams in mind and aims at boosting productivity.

Teknik Danışmanlık & Ar-Ge Hizmetleri

Firmamız enerji dönüşüm sistemleri, yanma ve itki gibi konularda çözüm önerileri sunabilecek mühendislik ekspertizine sahiptir. Firmamız bu gibi alanlarda halen kamu ve özel sektöre hizmet vermektedir. Mühendis, uygulamacı, karar verici, son kullanıcı, öğrenci v.b. farklı profillerdeki kişilerin bu çerçevedeki kısa ve uzun vadeli destek taleplerini en doğru ve efektif şekilde cevaplamaya hazırız. Bu maksatla ekibimiz sizlerden gelecek isteklere e-posta veya telefon yolu ile üç iş günü içerisinde geri dönüş yapmayı planlamaktadır. Teknik sorular ve danışmanlık talepleri haricinde gelebilecek uzun soluklu ve kapsamlı Ar-Ge proje ortaklıkları konularında ise sizlere en uygun ve optimum çözüm önerileri ile en geç bir hafta içerisinde yanıt verilecektir.

Test ve Ölçüm Hizmetleri

Endüstrinin veya son kullanıcının gündelik hayatında ihtiyaç duyduğu birçok sistem değişik debilerde, basınçlarda ve sıcaklılarda akışkanlar ile etkileşim halindedir. Bu akışlar tepkime içermeyebileceği gibi yanma reaksiyonları gibi kimyasal tepkimeler de içerebilirler. Akış tek fazlı olabileceği gibi örneğin bir yakıt enjektöründe olduğu gibi çift fazlı da olabilir. Melina Aero müşteri kurum ve kuruluşlara soğuk ve tepkimeli akışları içeren deneysel akışkanlar mekaniği konusunda test, ölçüm ve ilgili standartlara uygun raporlama hizmeti sunmaktadır. Firmamız bilhassa kimyasal enerji dönüşümü içeren cihazlarda ve sistemlerde uzmanlaşmıştır. İçten yanmalı ve gaz türbin motor test düzenekleri tasarımı, imalatı, montajı, ölçümlerin gerçekleştirilmesi gibi konularda da test ve ölçüm hizmeti sağlamaktayız. Testler belirli ve iyi tanımlanmış bir standart tarafından dikte ettirilebileceği gibi firmanın özgün ihtiyaçlarını karşılamak üzere firma tarafından tasarlanması ve yürütülmesi gereken test ihtiyaçları da söz konusu olabilir. Deney tasarımının doğru sistematik yaklaşımlarla yapılması, test koşullarının ve test sayısının belirlenmesi, test için uygun ekipmanın belirlenmesi ve sensörlerin seçimi, konumlandırılması, ölçüm belirsizliklerinin ve hatalarının en aza indirgenmesi ve bunların mertebesinin tam olarak tayin edilmesi, testlerin tarafımızdan yürütülmesi veya test ekibine nezaret edilmesi, ekibin bu çerçevede bilgilendirilmesi ve eğitimi, sonuçların yorumlanması, analiz edilmesi, dokümantasyonu konularında hizmet vermekteyiz.